GDPR

GDPR- Dataskyddsombud

Krav på dataskyddsombud?

När GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 skapades inte bara ett stort antal nya begrepp och lagkrav kring hanteringen av personuppgifter, det skapades även en ny yrkesroll: Dataskyddsombud. Likheterna mellan det som tidigare kallades personuppgiftsombud och dataskyddsombudet är flera men det finns också viktiga skillnader. Dataskyddsombudet ska bland annat ansvara för utbildning av...

Varför skriva personuppgiftsbiträdesavtal?

Det har nu gått ett par månader sen GDPR trädde i kraft och förde med sig inte bara nya regler att förhålla sig till utan även en hel del nya begrepp. I det här blogginlägget tänkte jag försöka reda ut vad GDPR:s kanske längsta ord betyder och varför det är viktigt. För att reda ut...