Immaterialrätt

Domstolsprocess

Avtalstvist- hur går en domstolsprocess till?

Som företagare händer det att man blir oense med en kund, leverantör eller samarbetspartner- det uppstår en tvist. Många gånger beror tvisten på någon form av missförstånd mellan parterna, det kanske helt saknas skriftliga avtal som reglerar affärsrelationen eller så finns det avtal men som egentligen är kopierade mallar och som inte alls är applicerbara...

Influencer marketing

Teckna avtal med influencers

Marknadsföring med hjälp av influencers är en het trend. För att lyckas med den här typen av samarbeten är det viktigt att skriva bra avtal. Influencers – inflytelserika personer på nätet som sociala medier-profiler, youtubers och bloggare. Vad är då ett bra avtal? Det kan du läsa om i ett tidigare inlägg som du hittar...

Särskiljningsförmåga

Vad krävs för att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga?

Varumärken är av betydande värde för näringslivet i stort eftersom de fungerar som strategiskt viktiga konkurrensmedel och utgör nyckeltillgångar i såväl små som stora företag. Ett företags varumärke individualiserar dess varor och tjänster på marknaden och bevarar den goodwill som företaget har upparbetat. Ett varumärkes ekonomiska värde grundar sig på att det har vad man...

Startup juridik

Immaterialrätt för startups

I en tid då allting digitaliseras är immateriella tillgångar viktigare än någonsin. En av fördelarna med immateriella tillgångar är att de skapar skalbarhet, vilket är en förutsättning för snabb tillväxt. Det här attraherar många nya startups som vill leta sig ut på den internationella marknaden men det ställer också krav på en ökad medvetenhet kring...

Virtuell bolagsjurist

Vad skiljer ett bolagsnamn, en domän och ett varumärke?

Ett företag har flera olika identifierare. Däribland bolagsnamn, domännamn och varumärke men skillnaden i vilka rättigheter som medföljer var och en av dessa orsakar förvirring. I det här inlägget reder jag ut vad som är vad och hur de förhåller sig till varandra. Vad är då skillnaden mellan bolagsnamn, domännamn och varumärke?  I vissa fall...