IT-rätt

GDPR- Dataskyddsombud

Krav på dataskyddsombud?

När GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 skapades inte bara ett stort antal nya begrepp och lagkrav kring hanteringen av personuppgifter, det skapades även en ny yrkesroll: Dataskyddsombud. Likheterna mellan det som tidigare kallades personuppgiftsombud och dataskyddsombudet är flera men det finns också viktiga skillnader. Dataskyddsombudet ska bland annat ansvara för utbildning av...

Varför skriva personuppgiftsbiträdesavtal?

Det har nu gått ett par månader sen GDPR trädde i kraft och förde med sig inte bara nya regler att förhålla sig till utan även en hel del nya begrepp. I det här blogginlägget tänkte jag försöka reda ut vad GDPR:s kanske längsta ord betyder och varför det är viktigt. För att reda ut...

Elektronisk signatur

Är en elektronisk signatur juridiskt bindande?

I det här inlägget redogör jag vad en elektronisk underskrift är och hur långt dess rättsverkan sträcker sig. Med andra ord, vad krävs för att en elektronisk underskrift ska likställas med en egenhändig namnteckning och vad har en elektronisk signatur för bevisvärde vid en eventuell tvist.   Vad är en elektronisk signatur? En elektronisk signatur...

Cookie-lagen

Vad innebär ”cookie-lagen” för dig som webbplatsinnehavare?

”Cookie-lagen” eller 6 kap 18 § i lagen om elektronisk kommunikation som den egentligen heter, är anledningen till att de på allt fler webbplatser nu finns pop-up rutor som informerar om användningen av cookies och efterfrågar ditt samtycke till detta. Trots att medvetenheten har ökat under de senaste åren så är det idag långt ifrån...