Upphovsrätt

På väg mot en enad digital inre marknad

EU moderniserar sin upphovsrättsliga lagstiftning för att anpassa sig till den pågående digitaliseringen. Nyligen lyckades EU:s medlemsländer nå en överenskommelse som innebär att det snart kommer bli möjligt för EU-medborgare att utnyttja sina abonnemang på film- och musiktjänster online oavsett vart i EU de befinner sig. De nya reglerna omfattar tjänster som exempelvis Spotify, Google...

Lagligt att länka?

Är det lagligt att länka?

Låt oss börja från början, nämligen med upphovsrätten. Upphovsrätten bygger på idén att den som skapat ett verk av viss verkshöjd (dvs. med tillräcklig originalitet, individualitet och självständighet) också har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas. Ensamrätten innefattar dels en ekonomisk rätt, nämligen att trycka eller göra verket tillgängligt för allmänheten mot en ekonomisk ersättning...