Är julklappen en muta?

Är julklappen en muta?

Så här i december är frågan om julklappar högaktuell. Många företagare funderar på vad de ska ge sina anställda och sina kunder och många tar säkert emot en och annan julklapp också. Det är därför viktigt att känna till vad korruptionslagstiftningen säger om mutbrott. Mutbrott innefattar både tagande och givande av muta. Det gäller alltså...

Förhandlingsteknik

Tips för att lyckas med avtalsförhandlingen

För att lyckas med en avtalsförhandling gäller det först och främst att definiera målbilden. Vad vill du uppnå med förhandlingen och hur skulle drömavtalet se ut? Notera dock ordvalet, en lyckad förhandling är enligt mig inte samma sak som att vinna en förhandling. En lyckad förhandling är när båda parter lämnar förhandlingsrummet med en känsla...

Vad får kallas REA?

Vad får kallas REA?

På fredag är det Black Friday och för många butiksägare pågår förberedelserna inför årets största REA-dag för fullt. Men vad får egentligen kallas REA och vad händer om man som företagare tillämpar vilseledande marknadsföring? När du ska marknadsföra dina produkter är det viktigt att ha koll på de lagkrav som finns i marknadsföringslagen. Syftet med...

Uppsägning anställningsavtal

Går det att avsluta en visstidsanställning i förtid?

En renodlad visstidsanställning kan som huvudregel inte sägas upp/ avslutas i förtid. Detta eftersom en visstidsanställning redan har ett förutbestämt slutdatum. Det här är något som kan leda till problem för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Avtala om uppsägningstid Jag rekommenderar därför alltid att man i samtliga visstidsanställningsavtal som löper under mer än 1 månad skriver att...

Grundläggande juridik vid företagsstart

5 viktigaste avtalen när du startar företag

Genom att göra rätt från början sparar du både tid och pengar. Står du i startgroparna eller har du kanske precis startat företag, då kommer här viktiga tips för hur du skapar en stabil juridisk grund för ditt företag direkt från start. Många ser juridiken som en bromskloss för sitt företagande. De menar att juridiska...

Särskiljningsförmåga

Vad krävs för att ett varumärke ska anses ha särskiljningsförmåga?

Varumärken är av betydande värde för näringslivet i stort eftersom de fungerar som strategiskt viktiga konkurrensmedel och utgör nyckeltillgångar i såväl små som stora företag. Ett företags varumärke individualiserar dess varor och tjänster på marknaden och bevarar den goodwill som företaget har upparbetat. Ett varumärkes ekonomiska värde grundar sig på att det har vad man...

Konkurrensregler

Har du koll på konkurrensreglerna? Del. 2

Den här veckans blogginlägg är en fortsättning på förra veckans inlägg om konkurrensreglerna. Då skrev jag om förbjudna samarbeten, hela inlägget hittar du här. Den här veckan handlar inlägget om det andra förbudet i konkurrenslagen, nämligen missbruk av dominerande ställning. Förbud mot missbruk av dominerande ställning Det är inte förbjudet i sig att ha en dominerande...

Konkurrensregler

Har du koll på konkurrensreglerna? Del 1.

En vanlig missuppfattning är att konkurrensreglerna endast gäller för stora företag, men det stämmer inte. Konkurrensreglerna gäller för alla företag, stora som små. Att ha koll på vilka spelregler som gäller är en förutsättning för att kunna konkurrera på rätt sätt. Det ger dig dessutom de rätta verktygen för att upptäcka och känna igen otillåtna...

Bolagsjuristens roll

Bolagsjuristens roll- riskminimera eller vinstmaximera?

Bolagsjuristens roll i ett företag missförstås alltför ofta. Hur många känner inte igen bilden av den byråkratiske glädjedödaren som hakar upp sig på onödiga detaljer? Jag vill däremot hävda att bolagsjuristens roll handlar lika mycket om att vinstmaximera som att riskminimera. En bolagsjurists viktigaste egenskap är ett starkt affärsintresse och en förmåga att bedöma vilka juridiska aspekter...

Startup juridik

Immaterialrätt för startups

I en tid då allting digitaliseras är immateriella tillgångar viktigare än någonsin. En av fördelarna med immateriella tillgångar är att de skapar skalbarhet, vilket är en förutsättning för snabb tillväxt. Det här attraherar många nya startups som vill leta sig ut på den internationella marknaden men det ställer också krav på en ökad medvetenhet kring...