Framtidens juridik

Hur arbetar framtidens jurister?

Veckans blogginlägg är av en lite annan karaktär än mina tidigare inlägg och grundar sig till stor del på en inspirerande bok jag har läst i veckan. Boken, som heter Tomorrow’s Lawyers och är skriven av Richard Susskind, lyfter frågan om hur juridiska tjänster ska utformas i framtiden för att tillmötesgå kundernas förändrade behov.   Hur...

Elektronisk signatur

Är en elektronisk signatur juridiskt bindande?

I det här inlägget redogör jag vad en elektronisk underskrift är och hur långt dess rättsverkan sträcker sig. Med andra ord, vad krävs för att en elektronisk underskrift ska likställas med en egenhändig namnteckning och vad har en elektronisk signatur för bevisvärde vid en eventuell tvist.   Vad är en elektronisk signatur? En elektronisk signatur...

Fakturabedrägeri

Skydda ditt företag mot fakturabedrägeri

Fakturabedrägeri förekommer i stor omfattning och drabbar de flesta företagare någon gång. Det finns en stor rädsla för betalningsanmärkningar vilket gör att många företagare som får en bluffaktura väljer att betala, trots att de inte är betalningsskyldiga. Det är heller inte ovanligt att bluffakturor betalas därför att mottagaren bedömer att det är en enklare och...

Cookie-lagen

Vad innebär ”cookie-lagen” för dig som webbplatsinnehavare?

”Cookie-lagen” eller 6 kap 18 § i lagen om elektronisk kommunikation som den egentligen heter, är anledningen till att de på allt fler webbplatser nu finns pop-up rutor som informerar om användningen av cookies och efterfrågar ditt samtycke till detta. Trots att medvetenheten har ökat under de senaste åren så är det idag långt ifrån...

Kapitaltillskott

Aktieägartillskott som lösning på företagets ansträngda likviditet

För många mindre företag är de första månaderna efter sommaren ofta extra tuffa ekonomiskt. Under semesterperioden sjunker aktiviteten väsentligt i de flesta branscher. Minskade intäkter och en oförändrad kostnadsmassa kan leda till likviditetsproblem för företaget. Något som kan bli extra påtagligt när man som företagare själv kommer tillbaka utvilad från semestern med massor av idéer...

Offentlig upphandling

Nytt lagförslag ställer krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling

Den 22 juni presenterade regeringen ett nytt lagförslag för offentlig upphandling. Lagförslaget är regeringens svar på hur 2014 års EU-direktiv på upphandlingsområdet ska införlivas i svensk lag, men förslaget möter hård kritik från Sveriges företagarorganisationer. ”Vi tycker att man ska premiera små företag som ger sina anställda schysta villkor med eller utan avtal. Vi tycker...

Crowdfunding

Håll koll på momsen vid crowdfunding

  Vad är crowdfunding? Crowdfunding, eller gräsrotsfinansiering som det ibland kallas på Svenska, är en finansieringsform som blivit populär på senare år. Crowdfunding är ett sätt för entreprenörer att finansiera sina affärsidéer och projekt. Istället för att vända sig till en eller ett fåtal investerare som kan bidra med en större summa pengar så går...

Skriva avtal

”Hur skriver jag ett bra avtal?”

“Hur skriver jag ett bra avtal?” – En vanlig fråga jag får från företagare. Hur ett avtal bör skrivas beror givetvis på vilken typ av avtal det gäller. Det finns dock några generella riktlinjer att förhålla sig till och som gäller oavsett vilken typ av avtal du ska skriva.   “KISS-principen” – Keep it short...

Dataskyddsförordning

Har du koll på vad den nya dataskyddsförordningen innebär för ditt företag?

Den 25 maj 2018 kommer EU:s dataskyddsförordning att ersätta den svenska personuppgiftslagen. Det är visserligen 2 år bort men det är hög tid att redan nu sätta sig in i vad de nya reglerna innebär. De nya reglerna höjer kraven väsentligt för alla företag som behandlar personuppgifter. Förändringarna rör bland annat hur personuppgifter får användas,...

Leveransvillkor

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transport ska fördelas mellan säljare och köpare. Vem ska stå för transportskadan? Vem ska teckna försäkring? Vems ansvar är det att varorna sitter fast i tullen med felaktig dokumentation? Alla dessa är exempel på vanliga frågor...