Vem tecknar firman?

Det står ingen här och ritar- så vad betyder det egentligen?

painter-161318_1280

 

 

 

 

Firma är den benämning under vilken en näringsidkare bedriver sin verksamhet. Firman är helt enkelt det företagsnamn som är registrerat hos Bolagsverket. En firma kan, till skillnad från en fysisk person, varken skriva eller tala och därför krävs en firmatecknare. En firmatecknare är alltså en eller flera fysiska personer som har rätt att företräda företaget och skriva under avtal i företagets namn.

Så vem är firmatecknare?

  • Styrelsen

Att styrelsen tecknar firman hänger tydligt ihop med att det är styrelsen som har den exekutiva makten och det yttersta ansvaret för allt som händer i företaget.

Ett privat aktiebolag kan ha endast en styrelseledamot och en suppleant. Då är det enkelt att ha hela styrelsen som firmatecknare- det är ändå bara en person.

När styrelsen består av flera ledamöter så ska minst hälften av antalet styrelseledamöter skriva under. För en styrelse med två ledamöter blir det dock ingen skillnad. Var och en av ledamöterna utgör halva antalet ledamöter och kan därmed själva skriva under utan den andres vetskap. Vill man undvika det så kan styrelsen besluta om en inskränkning i firmateckningsrätten genom att skriva att firman endast får tecknas av två i förening. Något som är vanligt förekommande.

Består styrelsen av flera ledamöter kan det däremot finnas anledning att utse en eller flera så kallade särskilda firmatecknare. Det kan vara personer i eller utanför styrelsen som ges behörighet att företräda bolaget.

  • VD

VD får genom sin ställning firmateckningsrätt för den löpande verksamheten. Vad som räknas till den löpande verksamheten är beroende av vilken verksamhet företaget bedriver. Att teckna nytt hyresavtal eller ta ett banklån är två exempel på åtgärder som för de flesta företag inte är att betrakta som del av den löpande verksamheten. För dessa åtgärder räcker det alltså inte med VD:s underskrift.

Vad händer då om någon annan än firmatecknaren har skrivit under för bolagets räkning?

Då finns inget giltigt avtal. Bolaget är inte juridiskt bundet av ett avtal om det ingåtts av en person som inte har varit behörig firmatecknare.

Det är därför viktigt att säkerställa att det är rätt person som skriver under era avtal när ni gör affärer.

Hur vet jag då vem som är behörig firmatecknare?

Firmateckningen måste registreras hos Bolagsverket. Därmed kan ni genom att söka på företagsnamnet eller organisationsnumret på allabolag.se enkelt se vem som har rätt att teckna firman. Det kostar ingenting och kan vara ett par väl investerade sekunder för att försäkra er om att det blir rätt.

 

Kommentarerna är stängda.