Anställningsformer för sommarpersonal

De senaste dagarnas sommarvärme för onekligen tankarna till semestertider. Det är inte mer än 7 veckor kvar till midsommar. Så här års är det många företagare som funderar på hur de ska hantera företagets bemanning under semesterperioden. I det här inlägget tänkte jag därför reda ut vilka anställningsformer som finns och vad de innebär.

 

Enligt LAS (Lagen om anställningsskydd) finns det 3 anställningsformer:

  • Tillsvidareanställning (eller fast anställning som vi ofta säger i dagligt tal)
  • Tidsbegränsad anställning
  • Provanställning

Idag tänkte jag främst fokusera på den tidsbegränsade anställningen men för god ordnings skull så börjar jag med en kort förklaring av begreppen tillsvidare- och provanställning.

En tillsvidareanställning är fast i den bemärkelsen att den varar till dess att den sägs upp av antingen arbetstagaren eller arbetsgivaren. För att en tillsvidareanställning ska kunna sägas upp av arbetsgivaren krävs saklig grund – det ger den anställde ett starkare anställningsskydd än övriga anställningsformer.

En provanställning används inför en tillsvidareanställning. Det ger både arbetsgivaren och arbetstagaren en chans att lära känna varandra och utvärdera om det är rätt person på rätt plats innan det övergår till en tillsvidareanställning. En provanställning får vara i max 6 månader och övergår därefter automatiskt till en tillsvidareanställning om den inte sägs upp dessförinnan. En provanställning får avslutas i förtid utan särskilda skäl, då gäller en uppsägningstid om 2 veckor.

Den tidsbegränsade anställningen är den som är mest aktuell så här inför sommaren. Som framgår av namnet så är anställningstiden redan bestämd i förväg. Att anställningstiden är bestämd i förväg innebär också att anställningen som huvudregel inte kan avslutas före avtalstidens utgång. En förtida uppsägning kan endast göras om parterna har valt att i anställningsavtalet reglera villkoren för förtida uppsägning eller om någon av parterna gjort sig skyldig till grovt avtalsbrott.

Tidsbegränsade anställningar kan användas för flera olika situationer:

  • Allmän visstidsanställning
  • Vikariat
  • Säsongsanställning
  • När arbetstagaren fyllt 67 år

Den allmänna visstidsanställningen är den anställningsform som ofta används för att täcka upp vid tillfälliga arbetsanhopningar. Anställningsformen kan användas utan att arbetsgivaren anger något särskilt skäl för att anställningen ska vara tidsbegränsad. När den sammanlagda anställningstiden överskrider 2 år övergår dock visstidsanställningen automatiskt till en tillsvidare anställning.

En vikarie anställs för att täcka upp för en arbetstagare som är frånvarande p.g.a exempelvis semester, sjukdom, föräldraledighet eller tjänstledighet. Vikariatet varar under tiden som ordinarie arbetstagare är frånvarande. Det innebär också att om ordinarie arbetstagare kommer tillbaka tidigare än bestämt så upphör vikariatet i förtid. Vikariatet övergår precis som den allmänna visstidsanställningen till en tillsvidareanställning om anställningen har varat i mer än sammanlagt 2 år under en 5 års period.

Från och med 1 maj 2016 gäller nya regler för hur en tidsbegränsad anställning omvandlas till en tillsvidareanställning. De nya reglerna innebär att tidsbegränsade anställningar kan omvandlas till tillsvidareanställningar även då tidsramen är längre än 5 år. Detta under förutsättning att visstidsanställningar, vikariat eller säsongsarbete följt på varandra utan uppehåll eller med mindre än 6 månaders mellanrum. Syftet med lagändringen är att minska arbetsgivares missbruk av tillfälliga anställningar.

En säsongsanställning är en anställning som varar under en viss del av året. Typexempel är skidskolelärare, bärplockare eller andra arbeten som på grund av naturens växlingar endast kan utföras under en viss del av året.

Personer som fyllt 67 år kan anställas för en begränsad tid oavsett vilken typ av arbete det är eller hur lång anställningstid det rör sig om.

Hoppas att den här sammanställningen kan vara till nytta när ni ska ut och rekrytera sommarpersonal. Hör av er om ni har några frågor eller tycker att något är oklart!