Vad skiljer ett bolagsnamn, en domän och ett varumärke?

Ett företag har flera olika identifierare. Däribland bolagsnamn, domännamn och varumärke men skillnaden i vilka rättigheter som medföljer var och en av dessa orsakar förvirring. I det här inlägget reder jag ut vad som är vad och hur de förhåller sig till varandra.

Vad är då skillnaden mellan bolagsnamn, domännamn och varumärke? 

I vissa fall finns det uppenbara skillnader mellan bolagsnamn, domännamn och varumärke men det behöver inte vara så. Mitt företags bolagsnamn är VirMeda, mitt domännamn är VirMeda och jag skulle kunna registrera VirMedas logotyp som varumärke. Alla tre framstår som snarlika. Det finns dock en viktig skillnad och den ligger i vilka rättigheter som följer av var och en av dessa.

Bolagsnamn: Bolagsnamnet är det namn som finns registrerat hos Bolagsverket. En registrering hos Bolagsverket skyddar mot att identiska bolagsnamn registreras. För aktiebolag är bolagsnamnet skyddat i hela landet medan skyddet för en enskild firma är begränsat till ett specifikt län.

Domännamn: Domännamnet är ditt företags unika adress på internet, din digitala identitet. Vem som helst kan betala för att registrera ett domännamn förutsatt att det är ledigt. Ett registrerat domännamn ger ingen ensamrätt i sig. Det innebär att du inte kan förbjuda någon att registrera ditt domännamn som företagsnamn eller varumärke enbart med stöd av din domännamnsregistrering. På motsvarande vis kan du inte heller förbjuda någon att registrera ditt företagsnamn som domännamn. Det är helt enkelt först till kvarn som gäller.

Det kan vara en god idé att registrera ditt domännamn med flera toppdomäner (.se, .com, .nu, osv.) för att försäkra sig om att de inte kan användas av någon annan.

Läs mer om domännamnsregistrering hos Internetstiftelsen i Sverige (IIS).

Varumärke: Varumärket är det som kännetecknar ditt företag och gör det unikt. Det kan vara företagets namn eller logotyp men det kan även vara ett produktnamn. Ett varumärke kan bestå av både ord och figurer.

Varför varumärkesskydd?

Att skydda ditt varumärke gör att ingen annan har rätt att använda märket på sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Det ger dig ensamrätt. Varumärket är en viktig del av ditt företags profil och anseende. Genom att skydda det kan du höja värdet på ditt företag.

Du kan ansöka om varumärkesskydd online på PRV:s hemsida. För att ansökan ska beviljas måste ditt varumärke uppfylla följande:

  • Vara unikt;
  • Ha särskiljningsförmåga; och
  • Inte vara förväxlingsbart

Om du ska ansöka om varumärkesskydd för en logotyp eller en figur så I en varumärkesansökan måste du ange vilken typ av varor och tjänster du vill använda varumärket för. Olika typer av varor och tjänster delas in i olika klasser och du betalar sedan per klass som du vill ska omfattas av skyddet.

Att ansöka om varumärkesskydd i Sverige kostar 1800 SEK för den första klassen och därefter 900 SEK per klass.

Bedriver ditt företag verksamhet utanför Sverige?

EU-varumärke

Då kan du även ansöka om att skydda ditt varumärke i hela EU. Ansökan görs då till Europeiska Unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Ansökningsavgiften är 850 Euro för en klass.

Internationellt varumärke

Genom WIPO kan du skydda ditt varumärke internationellt. Det internationella skyddet gäller i ett eller flera länder som är ansluta till Madridprotokollet (ett avtal mellan ett stort antal länder som möjliggör internationell registrering av varumärken genom en gemensam ansökan). Ansökan om internationellt varumärke baseras på den nationella ansökan och skickas till PRV som därefter vidarebefordrar den till WIPO.

Är något oklart? Jag svarar gärna på era frågor!