Är julklappen en muta?

Så här i december är frågan om julklappar högaktuell. Många företagare funderar på vad de ska ge sina anställda och sina kunder och många tar säkert emot en och annan julklapp också. Det är därför viktigt att känna till vad korruptionslagstiftningen säger om mutbrott. Mutbrott innefattar både tagande och givande av muta. Det gäller alltså att tänka till på om julklappen kan betraktas som muta oavsett om du är givare eller mottagare.

Julklappar är, på samma sätt som andra gåvor, en förmån som kan vara otillbörlig, men var går då gränsen mellan otillbörlig och tillbörlig? Till sina anställda kan man ge i princip hur dyra julklappar som helst utan att det betraktas som muta men när det gäller externa personer, framförallt offentligt anställda, sätter reglerna om korruption stopp.

 

Gåvans värde

Det finns inga exakta beloppsgränser för vad en gåva får kosta utan att betraktas som muta men det finns viss vägledning. En gåva i form av pengar eller motsvarande är i princip alltid otillbörlig. För reklamartiklar av olika slag är utrymmet för vad som är tillåtet däremot större även om gåvan har ett faktiskt värde.

 

Skillnad mellan olika kategorier av mottagare

Huvudfokus ligger dock på till vem och varför gåvan ges. Mutlagstiftningen skiljer på tre olika kategorier av mottagare:

  • Kontakter mellan två privata aktörer;
  • Kontakter som involverar offentliganställda som inte ägnar sig åt myndighetsutövning/ beslutar i offentlig upphandling; och
  • Kontakter som involverar offentliganställda som ägnar sig åt myndighetsutövning/ fattar beslut i offentlig upphandling.

Utrymmet för vilka gåvor som anses tillbörliga är störst mellan privata aktörer och minskar sedan i fallande ordning. För myndighetsutövare är utrymmet minimalt.

 

Syftet med gåvan

En avgörande fråga är om gåvan är ”attitydpåverkande” eller ”beteendepåverkande”, där en attitydpåverkande gåva generellt sett är tillåten medan en beteendepåverkande gåva är otillåten.

En gåva utan ”wow”-faktor i syfte att tacka för samarbetet under året kommer sannolikt inte att påverka mottagarens incitament för nya affärer och är därmed tillåten. Om gåvan däremot signalerar krav på motprestation eller försätter mottagaren i en tacksamhetsskuld så kan det påverka dennes beteende framöver och är därmed otillbörlig.

Vidare så bör en gåva aldrig lämnas i hemlighet utan alltid öppet i förhållande till mottagarens huvudman. Tvekar du inför att lämna eller ta emot gåvan öppet så är det säkrast att avstå från gåvan.

Sammanfattningsvis så är julgåvor något trevlig som på många sätt hör till affärslivet. En gåva ska dock aldrig ges i syfte att påverka mottagarens agerande i framtida affärer utan bör enbart vara något symboliskt för att tacka för ett gott samarbete.