Lagändringar 2017- Lista med de 10 viktigaste ändringarna för dig som företagare – Del 1

Nu är det ett nytt år med nya möjligheter att se fram emot. I samband med årsskiftet 2016/2017 träder också en rad nya lagar i kraft. I det här inlägget redogör jag för 5 av dessa lagändringar med fokus på vad som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

I nästa veckas inlägg kommer del 2 med ytterligare 5 lagändringar att ha koll på.

 

1. Växa-stöd för den först anställda- sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare

Ett tillfälligt så kallat växa-stöd införs för att göra det enklare för småföretagare att anställa för första gången. Reglerna innebär att enskilda näringsidkare som inte har haft någon anställd sedan den 1 januari 2016 och som anställer en person efter den 31 mars 2016, endast behöver betala ålderspensionsavgiften på 10,21 procent på ersättningen till den anställda under de tolv första månaderna. Övriga arbetsgivaravgifter, allmän löneavgift och särskild löneskatt behöver inte betalas. Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25 000 kr per månad.

 

2. Nytt regelverk om upphandling

Flera lagändringar på upphandlingsområdet trädde i kraft vid årsskiftet. Flera bestämmelser i de nya upphandlingslagarna syftar till att förenkla förfarandet vid upphandling och göra det mer flexibelt, exempelvis genom konkurrenspräglad dialog eller innovationspartnerskap. Det blir även obligatoriskt att kommunicera elektroniskt vid upphandlingar.

En av förändringar i LOU som fått mycket uppmärksamhet under hösten är de nya regler om uteslutning och kvalificering av leverantörer. De viktigaste förändringarna gäller inte främst vilka krav upphandlande myndigheter får eller måste ställa, utan hur kontrollen av leverantörer ska gå till. Dessa krav gäller också sådana externa företag som en leverantör åberopar för att visa att den uppfyller kvalificeringskraven.

Mer information om de nya upphandlingslagarna hittar du på Upphandlingsmyndighetens hemsida.

 

3. Skadestånd för konkurrensöverträdelser

En ny konkurrensskadelag trädde i kraft den 27 december 2016. I lagen finns regler om vem som är skyldig att betala skadestånd, hur skadeståndet ska bestämmas och vad som gäller i domstol när en fråga om skadestånd prövas. En talan om skadestånd ska väckas i Patent- och marknadsdomstolen.

 

4. Ändrade regler för representationsavdrag för måltider

Från och med årsskiftet är kostnader för måltidsrepresentation inte längre avdragsgilla. För momsens del innebär de nya reglerna att det införs en enhetlig beloppsgräns på 300 kr per person och tillfälle och för inkomstskattens del att rätten till avdrag helt slopas.

 

5. Komplettering av RUT-avdraget

En positiv nyhet för verksamheter som arbetar med reparation och underhåll av vitvaror är att RUT-avdraget nu utvidgas till att omfatta även detta (så kallat REP-avdrag). Med vitvaror avses till exempel tvättmaskin, kyl, frys och spis. Avdraget gäller oavsett om anläggningarna är inbyggda eller fristående. Skattereduktionen är en del i RUT-avdraget med den subventionsgrad och de förutsättningar i övrigt som gäller för RUT-avdrag.

 

I nästa veckas inlägg fortsätter jag listan över viktiga lagändringar som rör bland annat hållbarhetsrapportering och en ny omsättningsgräns för moms. Du vet väl att du kan prenumera på bloggen och få alla inlägg direkt till din mailbox?