”Hur skriver jag ett bra avtal?”

“Hur skriver jag ett bra avtal?” – En vanlig fråga jag får från företagare. Hur ett avtal bör skrivas beror givetvis på vilken typ av avtal det gäller. Det finns dock några generella riktlinjer att förhålla sig till och som gäller oavsett vilken typ av avtal du ska skriva.

 

  • “KISS-principen” – Keep it short & simple

Enkelhetens konst är beundransvärd. Sträva alltid efter att hålla avtalet så enkelt som möjligt. Ett långt och komplext avtal skapar paradoxalt nog fler felkällor. Ett avtal som är svårt att överblicka tenderar att ge upphov till fler tvister eftersom risken ökar att parterna inte är helt införstådda med vad de har kommit överens om. Dessutom är långa och komplicerade avtal dyra att ingå då de kräver flera timmars arbete av en, eller sannolikt flera jurister.

 

  • Använd raka och tydliga formuleringar

Lägg ner lite extra tid på precisionen i era formuleringar. Avtalet ska vara tillräckligt tydligt för att någon helt utomstående ska kunna förstå vad det är ni har kommit överens om. Definiera begrepp som kan vara tvetydiga och begrepp som är centrala för avtalet. Tydlighet lönar sig.

 

  • Undvik överdriven detaljstyrning

Det finns en generell övertro på att ett avtal som reglerar allting in i minsta detalj är bättre än ett mer generellt skrivet avtal. Viktigt är dock att skilja på vad som är ett tydligt och vad som är ett detaljrikt avtal. Tydligheten ska ni aldrig tumma på! En överdriven detaljrikedom däremot är inte något jag förespråkar. Det är omöjligt att reglera alla tänkbara eventualiteter och möjliga scenarion i ett avtal. Ett försök att detaljstyra allting kommer sannolikt främst att resultera i en utdragen förhandlingsprocess som riskerar att ge en bitter eftersmak för kommande samarbete. Fokus bör istället ligga på tydlighet, parternas avsikt och ansvarsfördelningen.