Immaterialrätt för startups

I en tid då allting digitaliseras är immateriella tillgångar viktigare än någonsin. En av fördelarna med immateriella tillgångar är att de skapar skalbarhet, vilket är en förutsättning för snabb tillväxt. Det här attraherar många nya startups som vill leta sig ut på den internationella marknaden men det ställer också krav på en ökad medvetenhet kring hur immaterialrättsliga tillgångar kan skyddas.

Små företag och innovatörer kämpar ofta med ekonomin och tvingas göra prioriteringar mellan aktiviteter som marknadsföring, produktutveckling och immaterialrätt. Men att arbeta strukturerat med sina immateriella tillgångar redan från start skapar värde i företaget och behöver inte vara en kostsam affär.

 

Nedan är en lista med 6 steg som varje startup, vars största tillgångar är immateriella, bör följa.

  1. Identifiera och skydda ditt företags viktigaste konkurrensfördelar. Det kan göras genom att ansöka om patent och/ eller designskydd eller genom upphovsrätt. Läs mer om ansökningsprocessen på PRV:s hemsida.
  2. Skapa ett varumärke och registrera det på de viktigaste målmarknaderna. Läs mer om processen för en internationell varumärkesregistrering på Wipo:s hemsida.
  3. Registrera varumärket som domännamn och användarnamn i sociala media.
  4. Upprätta avtal med företagets delägare om att samtliga immateriella rättigheter som är förknippade med företagets verksamhet ska överföras till företaget.
  5. Upprätta en mall för anställningsavtal som säkrar företagets exklusiva rätt till de anställdas arbetsresultat inklusive know-how. Enligt lag är det endast rättigheter till datorprogram och uppfinningar som skapas inom ramen för anställningen som automatiskt överförs till företaget. För att övriga immateriella rättigheter ska överföras måste det regleras i avtal mellan arbetsgivare och den anställde.
  6. Upprätta en mall för sekretessavtal och säkerställ att företagets samarbetspartners och konsulter undertecknar detta innan de tar del av värdefull information. En del av företagets immateriella tillgångar består av know-how och liknande som inte går att registrera och den typen av information skyddas bäst genom sekretessavtal.

 

Genom att göra rätt från början sparar du både tid och pengar längre fram. Dessutom bygger du ett investerarvänligt bolag om du kan visa att företagets unika konkurrensfördelar är skyddade.