Bolagsjuristens roll- riskminimera eller vinstmaximera?

Bolagsjuristens roll i ett företag missförstås alltför ofta. Hur många känner inte igen bilden av den byråkratiske glädjedödaren som hakar upp sig på onödiga detaljer? Jag vill däremot hävda att bolagsjuristens roll handlar lika mycket om att vinstmaximera som att riskminimera.

En bolagsjurists viktigaste egenskap är ett starkt affärsintresse och en förmåga att bedöma vilka juridiska aspekter som är viktigast ur ett verksamhetsperspektiv. Det handlar om att arbeta proaktivt genom att uppmärksamma potentiella risker och undvika att kostsamma tvister uppstår längre fram.

Men inget framgångsrikt företag har byggts upp med noll risk. Det är viktigt att våga ta risker för att kunna skapa något nytt och utveckla sin verksamhet. Bolagsjuristens roll handlar därför lika mycket om att vinstmaximera.

Det kan ibland till och med vara viktigare att kunna ge verksamheten snabba svar än att alltid ha 100 % rätt. Man måste kunna släppa prestigen som jurist att vara helt korrekt och istället fokusera på de delar som gynnar verksamheten. Den egna vägen behöver inte vara den enda framkomliga. Om motparten vill gå en annan väg som kan vara nog så bra så finns det ingen anledning att bråka om det. Det gäller att vara beredd att möta sina motparter på deras planhalva om det behövs för att nå målet.

I grunden handlar det om att förstå avsikten bakom ett visst avtal eller en transaktion och att kunna ta medvetna risker när det behövs för att åstadkomma önskat resultat.

Att förstå handlar mycket om att lära känna. Ett långsiktigt samarbete är därför A och O för att kunna inta rollen på bästa sätt.

 

Vem behöver en bolagsjurist?

”Jag har inte råd” eller ”jag hör av mig om jag hamnar i en tvist”, två inte helt ovanliga kommentarer från företagare som fortfarande har en bild av att juristen är den byråkratiske glädjedödaren som hakar upp sig på detaljer. Den där som absolut kan vara bra att ha när man får problem men som definitivt inte för verksamheten framåt. Det ironiska i det här är att de företagare som är av den uppfattningen oftast är de som absolut inte har råd med en tvist. Det är också de som ofta skulle ha störst nytta av att identifiera och värdera sitt risktagande för att kunna skapa värde i företaget och öka lönsamheten.

Vi bolagsjurister har därför ett viktigt jobb att göra, nämligen att agera på ett sätt som främjar bilden av juristens roll som vinstmaximerare.