Lagändringar 2017- Lista med de 10 viktigaste ändringarna för dig som företagare – Del 2

Det här inlägget är en fortsättning på förra veckans lista med viktiga lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet. Missade du förra veckans inlägg så följer här en snabbrepetition över punkt 1-5 på listan:

  1. Växa-stöd för den först anställda- sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare
  2. Nytt regelverk om upphandling
  3. Skadestånd för konkurrensöverträdelser
  4. Ändrade regler för representationsavdrag för måltider
  5. Komplettering av RUT-avdraget

Hela inlägget finns att läsa här.

 

6. Krav på hållbarhetsrapportering och mångfaldspolicy inom stora företag

Det nya kravet på hållbarhetsrapportering gäller endast för stora företag som uppfyller mer än ett av följande villkor; antalet anställda överstiger 250, företagets balansomslutning uppgår till mer än 175 MSEK eller företagets nettoomsättning uppgår till mer än 350 MSEK. Hållbarhetsrapporten ska innehålla upplysningar om hur företaget arbetar med bland annat miljö, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Även vissa koncerner ska hållbarhetsrapportera. Stora noterade bolag ska också i sin bolagsstyrningsrapport upplysa om den mångfaldspolicy som tillämpas för styrelsen när det gäller exempelvis ålder, kön och utbildning.

Här kan ni läsa mer om vad det nya hållbarhetsdirektivet innebär.

 

7. Användningen av plastkassar ska minska

En ny EU-förordning om plastbärkassar trädde i kraft den 13 december 2016. Enligt förordningen ska den som tillhandahåller plastbärkassar
lämna information till konsumenter om plastbärkassars miljöpåverkan, fördelarna med en minskad förbrukning och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska förbrukningen. Något för alla butiksägare att fundera på.

För tillverkare och importörer av plastbärkassar införs ett rapporteringskrav om antalet plastbärkassar som tillhandahålls på den svenska marknaden. Mer information hittar ni på Naturvårdsverkets hemsida.

 

8. Omsättningsgräns för moms

Driver du någon form av hobbyverksamhet eller vill du testa om din företagsidé håller innan du registrerar dig för moms så kan du nu glädje dig åt att det införs en omsättningsgräns för moms. Omsättningsgränsen kan tillämpas för beskattningsbara personer vars omsättning inte överstiger 30 000 kr exkl. moms under innevarande beskattningsår och som inte heller under de två föregående åren har haft högre omsättning. Syftet med de nya reglerna är att minska den administrativa bördan för mindre verksamheter med liten omsättning. Den som kan tillämpa omsättningsgränsen behöver inte redovisa eller registrera sig för moms och har därmed inte heller avdragsrätt för ingående moms.

 

9. Sänkt moms på vissa reparationer

En positiv nyhet även för verksamheter som arbetar med reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne då momsen sänks från 25 % till 12 %.

 

10. Sänkt reklamskatt

Skattesatsen för annonser som följer med en allmän nyhetstidning sänks från 3 % till 2,5%. Skattesatsen för övriga annonser och reklam sänks från 8 % till 7,65 %. Därutöver höjs gränsen för redovisningsskyldighet för reklamskatt för övriga annonser och reklam från 20 000 kr till 60 000 kr. Förslaget förväntas innebära att ca 700 småföretag och idrottsföreningar slipper redovisa och betala reklamskatt.