På väg mot en enad digital inre marknad

EU moderniserar sin upphovsrättsliga lagstiftning för att anpassa sig till den pågående digitaliseringen. Nyligen lyckades EU:s medlemsländer nå en överenskommelse som innebär att det snart kommer bli möjligt för EU-medborgare att utnyttja sina abonnemang på film- och musiktjänster online oavsett vart i EU de befinner sig. De nya reglerna omfattar tjänster som exempelvis Spotify, Google Music, Netflix, Viaplay och HBO Go.

 

Dessa nya portabilitetsbestämmelser, som de kallas, förväntas träda i kraft 2018 och är nästa steg mot en enad digital marknad efter att de nya roamingreglerna träder i kraft 15 juni 2017. Från och med den dagen betalar personer som tillfälligt reser inom EU inhemska priser för mobilt internet, vilket gör att möjligheten att få tillgång till innehållstjänster online när man reser kommer bli allt viktigare.

 

Enligt EU kommissionen skulle en fullt fungerande digital inre marknad kunna utöka EU:s ekonomi med upp till 415 miljarder euro per år. Kommissionen har därmed tagit fram en strategi med i huvudsak tre mål:

 

1) göra det lättare för konsumenter och företag att komma åt digitala varor och tjänster i hela EU

2) förbättra förutsättningarna för att digitala nät och tjänster ska blomstra

3) främja den europeiska digitala ekonomins tillväxt

 

EU:s satsning mot en enad digital inre marknad tvingar fram en välbehövlig modernisering av tillämplig lagstiftning. Något som sannolikt kommer att öppna upp nya möjligheter för små- och medelstora företag som ligger i framkant vad gäller digitalisering.