Skydda ditt företag mot fakturabedrägeri

Fakturabedrägeri förekommer i stor omfattning och drabbar de flesta företagare någon gång. Det finns en stor rädsla för betalningsanmärkningar vilket gör att många företagare som får en bluffaktura väljer att betala, trots att de inte är betalningsskyldiga. Det är heller inte ovanligt att bluffakturor betalas därför att mottagaren bedömer att det är en enklare och mer ekonomisk lösning än att bestrida kravet.

Att bestrida ett krav som framställts vid fakturabedrägeri kräver emellertid ingen större arbetsinsats. I det här inlägget går jag igenom vad du som företagare bör göra om du utsätts för fakturabedrägeri.

Vad är en bluffaktura?

En bluffaktura är en faktura för något som du som företagare lurats att beställa, eller inte beställt alls.

Vad har jag som företagare för rättigheter och skyldigheter?

Till skillnad från konsumenter har du som företagare du ingen ångerrätt när du ingår avtal om köp av varor eller tjänster via internet eller telefon. Du har ett stort eget ansvar att förstå vad du accepterar för avtalsvillkor. Samtidigt får du inte luras eller hotas att ingå ett avtal av din motpart. Då kan avtalet ogiltigförklaras enligt Avtalslagen § 30.

Vad ska jag göra om jag fått en bluffaktura?

Bestrid bluffakturan skriftligen direkt när du får den. Bestrid även alla eventuella påminnelser och kravbrev på samma sätt.

Om du bestrider fakturor, påminnelser, inkassokrav eller en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogden måste företaget som kräver dig på pengar ansöka om stämning i tingsrätten för att få gehör för sina krav. Det är mycket ovanligt att de som står bakom kraven vänder sig till tingsrätten så som regel kommer du långt genom att bara bestrida samtliga krav.

Hur bestrider jag en faktura?

Det enklaste sättet att bestrida fakturan är att dra ett streck över fakturan och skriva:

Bestrider fakturan i sin helhet då någon beställning av dessa varor/tjänster aldrig har gjorts.

Skicka därefter tillbaka en kopia till företaget. Om det är möjligt så maila gärna bestridandet och begär en läskvittens från mottagaren. Fördelen med mail är att det går att bevisa exakt tidpunkt för bestridandet. Det går även bra att skicka bestridandet med rekommenderat brev. Oavsett på vilket sätt ni skickar bestridandet så ska ni alltid se till att spara en kopia som bevis.

Gör också en polisanmälan om misstänkt “Bedrägeri med hjälp av bluffaktura brottskod 0912”

Det förekommer också att dessa bedrägeriföretag skickar erbjudanden som utformats för att likna en faktura. Om du mottagit ett erbjudande som utformats som faktura behöver du inte kontakta företaget, men var noga med att kontrollera vad det är du har fått. Den här typen av vilseledande erbjudanden är ett brott mot Marknadsföringslagen (2008:486).

Vad gör jag om företaget fått en felaktig betalningsanmärkning?

Om företaget är ett aktiebolag eller handelsbolag kan företaget få en betalningsanmärkning så fort någon vänder sig till Kronofogden med ett krav. Det gäller oavsett om kravet är riktigt eller inte.

Om betalningskravet lämnas till Kronofogden får du ett brev om detta. Bestrid även det omgående, annars kan fordran bli fastställd som en skuld. Skriv att du bestridit fakturan och att det inte finns någon skuld.

Bestrider du kravet på rätt sätt kan du enkelt få Kronofogden att ta bort noteringar i sitt register. Du får dessutom aldrig anmärkningar om företaget vid tillfället finns på Svensk Handels varningslista.