Viktiga lagändringar 2018 för dig som företagare

I vanlig ordning träder en rad nya lagar i kraft så här vid årsskiftet. Här kommer därför en enkel lista över de viktigaste lagändringarna för dig som företagare.

1. Växa-stödet utökas

Det så kallade växa-stödet utökas 1 januari 2018 från att bara omfatta enskilda näringsidkare till att även gälla enmansföretagare som har aktiebolag och handelsbolag. Nedsättning av arbetsgivaravgiften till drygt 10 procent får aktiebolag och handelsbolag som anställer eller har anställt sin första medarbetare efter den 31 mars 2017. Reglerna gäller till och med den 31 december 2021.

Sänkningen av arbetsgivaravgifterna gäller till den del ersättningen inte överstiger 25 000 kronor per månad. Anställningen ska omfatta minst tre månader och en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Stödet kan medges under högst 12 månader.

För att de nya reglerna om växa-stöd ska kunna tillämpas får det inte handla om ersättning som betalas ut till en delägare, företagsledare i bolaget eller en anställd som är närstående till sådana personer.

Mer info om växa-stödet hittar du på Skatteverkets hemsida.

 

2. Skattelättnader för vissa personaloptioner

För att stötta små och snabbväxande företag införs nu skattelättnader för vissa personaloptioner.

Förändringen innebär att den anställde skattar först när aktierna som köpts genom personaloptionen säljs. Beskattning sker då som inkomst av kapital. Förmånsbeskattning sker inte och arbetsgivaravgifter betalas inte när optionen utnyttjas.

Skattelättnaderna gäller bara personaloptioner i företag som är max tio år gamla, med färre än 50 anställda och mindre än 80 miljoner kronor i nettoomsättning och vissa branscher utesluts helt.

För den som genom optionerna blir delägare i ett fåmansföretag kan det dock fortfarande bli så att beskattning sker enligt 3:12-reglerna vid försäljning, vilket gör att en del av vinsten kan beskattas som inkomst av tjänst.

 

3. Krav på att anmäla verklig huvudman

Lagen om registrering av verkliga huvudmän träder i kraft vid årsskiftet. Om du inte redan har anmält verklig huvudman kan du göra det på Bolagsverkets webbplats.

Med verklig huvudman menas den som har mer än 25 procent av rösterna eller har rätt att tillsätta hälften av styrelsen. Om Bolaget inte har någon verklig huvudman ska även det anmälas.

 

4. Höjd skatt för många med förmånsbil

Om företaget betalar trängselskatt, väg-, bro- eller färjeavgifter för privata resor med förmånsbil, även resor till och från arbetet, ska det förmånsbeskattas. För en person som pendlar med förmånsbil i områden med trängselskatt kommer detta att leda till en ökad skatt på 5 000–10 000 kronor per år.

Läs mer här.

 

Andra lagändringar som träder i kraft under året:

 

GDPR blir verklighet

Den 25 maj 2018 införs den Europeiska Unionens Dataskyddsförordning (GDPR) som då ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). GDPR kommer att gälla som lag i alla EU:s medlemsländer. Förordningen har som syfte att stärka rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet och kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter.

Redovisning av kontrolluppgifter

Idag redovisar arbetsgivare kontrolluppgifter en gång om året som en klumpsumma. Riksdagen har beslutat att arbetsgivare istället ska redovisa utbetalda löner och avdragen skatt månadsvis på individnivå till Skatteverket. Lagändringen görs främst för att undvika olaglig rapportering av skatt. Lagändringen inför stegvis, den 1 juli 2018 respektive 1 januari 2019.