Teckna avtal med influencers

Marknadsföring med hjälp av influencers är en het trend. För att lyckas med den här typen av samarbeten är det viktigt att skriva bra avtal.

Influencers – inflytelserika personer på nätet som sociala medier-profiler, youtubers och bloggare.

Vad är då ett bra avtal? Det kan du läsa om i ett tidigare inlägg som du hittar här.

 

Här är några av de punkter som bör finnas med i ett influencer avtal:

  • Arbetsfördelning

Vem ska skapa innehållet eller ska det göras tillsammans?

  • Godkännande inför publicering

Om det är influencern som ska skapa innehållet kan det finnas anledning att avtala om att uppdragsgivaren ska godkänna allt innehåll innan det får publiceras.

  • Användning av varumärke

På vilket sätt och i vilka sammanhang får influencern använda företagets varumärke? Ska användningen begränsas till en viss tidsperiod?

  • Äganderätten

Vem äger rättigheterna till det producerade materialet?

  • Annonsmärkning

Precis som i traditionella kanaler så ska det tydligt framgå att det är betald marknadsföring/ ett sponsrat inlägg så skriv i avtalet att influencern är skyldig att informera om detta.

  • Avtalets upphörande

När, hur och på vilka villkor kan avtalet sägas upp? Vad händer om avtalet sägs upp mitt under pågående arbete? Saker går inte alltid som man har tänkt sig, så förbered er på hur olika scenarion ska hanteras redan från början.

 

Ett bra och genomarbetat avtal är grunden för ett bra samarbete. Lycka till!