5 viktigaste avtalen när du startar företag

Genom att göra rätt från början sparar du både tid och pengar. Står du i startgroparna eller har du kanske precis startat företag, då kommer här viktiga tips för hur du skapar en stabil juridisk grund för ditt företag direkt från start.

Många ser juridiken som en bromskloss för sitt företagande. De menar att juridiska frågor bara tar tid och kostar pengar. Jag förstår resonemanget och kan till viss del hålla med. Att tvista är dyrt, det tar tid och äter värdefull energi som annars hade kunnat läggas på något som för verksamheten framåt. Det är just därför som det är så viktigt att arbeta proaktivt. Använd juridiken som verktyg för att bygga upp ett ramverk för ditt företag. Genom att göra det från start så kan du undvika tvister längre fram.

 

Här listar jag därför de fem viktigaste avtalen att ha koll på vid företagsstart:

1. Aktieägaravtal/ Kompanjonavtal

Är ni flera som startar företag tillsammans så bör ni absolut skriva ett aktieägaravtal. Aktieägaravtalet reglerar samarbetet mellan aktieägarna i ett gemensamt ägt aktiebolag. Tänk igenom vilka eventuella konfliktsituationer som kan tänkas uppstå i framtiden och reglera redan nu hur dessa ska hanteras. När bolaget växer, intäkterna ökar och aktieägarnas åsikter går isär är det garanterat betydligt svårare att nå en överenskommelse.

Läs mer om aktieägaravtal i mitt tidigare blogginlägg ”Aktieägaravtal- drar du och din kompanjon åt samma håll?” 

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett aktieägaravtal? Läs mer och skicka en förfrågan här.

2. Sekretessavtal

För att bygga upp ditt företag behöver du ta kontakt med potentiella samarbetspartners. Att diskutera sin affärsidé med andra och få input och feedback är en förutsättning för att lyckas. När du gör det är det dock viktigt att skydda känslig information så att inte någon annan snor din idé eller drar nytta av värdefull information som du har delat med dig av. Det gör du enklast genom att se till att de som tar del av känslig information först skriver på ett sekretessavtal.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett sekretessavtal? Läs mer och skicka en förfrågan här.

I min artikel på företagande.se kan du läsa mer om hur du kan skydda din affärsidé med sekretessavtal.

3. Kundavtal

Vi vet alla att försäljning är A och O. Utan kunder blir företaget inte särskilt långlivat. Ett genomarbetat kundavtal ger ett professionellt intryck samtidigt som det tydliggör er affärsmodell. Vad är det som säljs, till vilket pris och på vilka villkor? Kundavtalen ser givetvis väldigt annorlunda ut beroende på vad det är du säljer; är det en produkt eller tjänst, säljer du till konsumenter eller andra företag, säljer du i fysisk butik eller via nätet, osv. Se till att ta fram ett kundavtal som är anpassat efter din verksamhet.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett kundavtal? Läs mer och skicka en förfrågan här.

4. Leverantörsavtal

Lika viktiga som kundavtalen är leverantörsavtalen. Vilka leverantörer är du beroende av för att kunna leverera till dina kunder? Säkerställ att du har skriftliga avtal med dina viktigaste leverantörer och att villkoren i dessa avtal återspeglar villkoren i dina kundavtal. Gör du inte det så risker du att hamna i kläm i situationer som ligger bortom din kontroll.

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett leverantörsavtal? Läs mer och skicka en förfrågan här.

Här kan du läsa mer om leverantörsavtal.

5. Anställningsavtal

De anställda är troligtvis ditt företags viktigaste resurs. Se därför till att skriva tydliga anställningsavtal som ger en ömsesidig förståelse över varandras förväntningar. Anställningsavtalet bör reglera vilka arbetsuppgifter och ansvarsområden den anställde har, vilken ersättning som utgår för arbetet, uppsägningstider, sekretess och bland det viktigaste av allt och som ofta glöms bort, vem äger rättigheterna till den anställdes arbetsresultat?

Har du frågor eller vill du ha hjälp att skriva ett anställningsavtal? Läs mer och skicka en förfrågan här.

Mer tips om hur du säkrar företagets rätt till de anställdas arbetsresultat hittar du här.


Starta företag?

Planerar du på att starta företag men tycker det är svårt att veta hur du ska börja? VirMeda erbjuder två olika paketlösningar för dig som står i startgroparna och vill ha hjälp att komma igång. Läs mer här.