Har du koll på konkurrensreglerna? Del 1.

En vanlig missuppfattning är att konkurrensreglerna endast gäller för stora företag, men det stämmer inte. Konkurrensreglerna gäller för alla företag, stora som små. Att ha koll på vilka spelregler som gäller är en förutsättning för att kunna konkurrera på rätt sätt. Det ger dig dessutom de rätta verktygen för att upptäcka och känna igen otillåtna beteenden bland dina konkurrenter.

Konkurrenslagen innehåller två förbud som är viktiga att känna till:

  • Förbud mot att samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen.
  • Förbud mot att missbruka en dominerande ställning.

I det här blogginlägget fokuserar jag på det första förbudet- konkurrensbegränsande samarbeten.

Förbud mot konkurrensbegränsande samarbeten

Det är inte förbjudet att samarbeta men det är förbjudet att samarbeta på ett sätt som begränsar konkurrensen på marknaden. Det kan vara svårt att dra en generell skiljelinje mellan tillåtna och otillåtna samarbeten men en grundprincip att ha i åtanke är att risken att bryta mot konkurrenslagen är större när ditt företag samarbetar med en konkurrent.

 

Karteller är alltid förbjudna

Särskilt allvarligt är det när konkurrenter kommer överens om att fastställa priser, begränsa produktionen eller dela upp marknader. Sådana samarbeten sker ofta i hemlighet och brukar kallas karteller. Karteller är den allvarligaste formen av konkurrensbrott som orsakar mycket stora skador och kostnader för samhället, främst i form av högre priser för kunder och konsumenter.

Prisstyrning och prisrekommendationer

Det är förbjudet för en tillverkare av en produkt att bestämma vilka fasta eller lägsta priser en återförsäljare får ta ut av sina kunder. Däremot är det inte förbjudet för en tillverkare att bestämma att en återförsäljare inte får gå över ett visst högsta pris eller att ange rekommenderade priser. Förutsatt att återförsäljaren inte tvingas följa prisrekommendationerna.

Att samarbeta i upphandlingar

Konkurrenter får inte koordinera sina anbud och göra upp om vem som ska vinna en upphandling. Om ett företag däremot inte kan lämna anbud på egen hand så är det tillåtet att samarbeta med ett annat företag och lämna in ett gemensamt anbud.

 

I nästa veckas blogginlägg skriver jag om det andra förbudet –  missbruk av dominerande ställning.

Mer information om konkurrenslagen hittar du på Konkurrensverkets hemsida.