Domstolsprocess

Avtalstvist- hur går en domstolsprocess till?

Som företagare händer det att man blir oense med en kund, leverantör eller samarbetspartner- det uppstår en tvist. Många gånger beror tvisten på någon form av missförstånd mellan parterna, det kanske helt saknas skriftliga avtal som reglerar affärsrelationen eller så finns det avtal men som egentligen är kopierade mallar och som inte alls är applicerbara...

GDPR- Dataskyddsombud

Krav på dataskyddsombud?

När GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 skapades inte bara ett stort antal nya begrepp och lagkrav kring hanteringen av personuppgifter, det skapades även en ny yrkesroll: Dataskyddsombud. Likheterna mellan det som tidigare kallades personuppgiftsombud och dataskyddsombudet är flera men det finns också viktiga skillnader. Dataskyddsombudet ska bland annat ansvara för utbildning av...

Varför skriva personuppgiftsbiträdesavtal?

Det har nu gått ett par månader sen GDPR trädde i kraft och förde med sig inte bara nya regler att förhålla sig till utan även en hel del nya begrepp. I det här blogginlägget tänkte jag försöka reda ut vad GDPR:s kanske längsta ord betyder och varför det är viktigt. För att reda ut...

Nya lagar 2018

Viktiga lagändringar 2018 för dig som företagare

I vanlig ordning träder en rad nya lagar i kraft så här vid årsskiftet. Här kommer därför en enkel lista över de viktigaste lagändringarna för dig som företagare. 1. Växa-stödet utökas Det så kallade växa-stödet utökas 1 januari 2018 från att bara omfatta enskilda näringsidkare till att även gälla enmansföretagare som har aktiebolag och handelsbolag....

Influencer marketing

Teckna avtal med influencers

Marknadsföring med hjälp av influencers är en het trend. För att lyckas med den här typen av samarbeten är det viktigt att skriva bra avtal. Influencers – inflytelserika personer på nätet som sociala medier-profiler, youtubers och bloggare. Vad är då ett bra avtal? Det kan du läsa om i ett tidigare inlägg som du hittar...

Häva avtal

Vad krävs för att häva ett avtal?

Det är lätt att tycka att ett avtal som inte fungerar som man hade tänkt ska hävas. Kanske lever avtalsparten inte upp till dina förväntningar eller så har någon omständighet förändrats sen avtalet ingicks. Men att häva ett avtal utan att ha grund för det kan bli dyrt så se till att reda först reda...

På väg mot en enad digital inre marknad

EU moderniserar sin upphovsrättsliga lagstiftning för att anpassa sig till den pågående digitaliseringen. Nyligen lyckades EU:s medlemsländer nå en överenskommelse som innebär att det snart kommer bli möjligt för EU-medborgare att utnyttja sina abonnemang på film- och musiktjänster online oavsett vart i EU de befinner sig. De nya reglerna omfattar tjänster som exempelvis Spotify, Google...

Framtidens arbetsplats

Framtidens arbetssätt – en rättslig utmaning

  Arbetslivet förändras i en sällan skådad takt. Flexibla arbetstider och frihet under ansvar är begrepp som i stort sett alla företag inom tjänstesektorn stoltserar med. Men vad innebär det i praktiken och hur förenligt är detta icke-traditionella arbetssätt med rådande arbetsrättsliga lagstiftning? Organisatorisk tillhörighet När en arbetsgivare tvingas säga upp personal på grund av...

Lagändringar 2017

Lagändringar 2017- Lista med de 10 viktigaste ändringarna för dig som företagare – Del 2

Det här inlägget är en fortsättning på förra veckans lista med viktiga lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet. Missade du förra veckans inlägg så följer här en snabbrepetition över punkt 1-5 på listan: Växa-stöd för den först anställda- sänkta arbetsgivaravgifter för enskilda näringsidkare Nytt regelverk om upphandling Skadestånd för konkurrensöverträdelser Ändrade regler för representationsavdrag...

Lagändringar 2017

Lagändringar 2017- Lista med de 10 viktigaste ändringarna för dig som företagare – Del 1

Nu är det ett nytt år med nya möjligheter att se fram emot. I samband med årsskiftet 2016/2017 träder också en rad nya lagar i kraft. I det här inlägget redogör jag för 5 av dessa lagändringar med fokus på vad som kan vara bra att känna till för dig som företagare. I nästa veckas...