Avtalsrätt

Domstolsprocess

Avtalstvist- hur går en domstolsprocess till?

Som företagare händer det att man blir oense med en kund, leverantör eller samarbetspartner- det uppstår en tvist. Många gånger beror tvisten på någon form av missförstånd mellan parterna, det kanske helt saknas skriftliga avtal som reglerar affärsrelationen eller så finns det avtal men som egentligen är kopierade mallar och som inte alls är applicerbara...

Influencer marketing

Teckna avtal med influencers

Marknadsföring med hjälp av influencers är en het trend. För att lyckas med den här typen av samarbeten är det viktigt att skriva bra avtal. Influencers – inflytelserika personer på nätet som sociala medier-profiler, youtubers och bloggare. Vad är då ett bra avtal? Det kan du läsa om i ett tidigare inlägg som du hittar...

Häva avtal

Vad krävs för att häva ett avtal?

Det är lätt att tycka att ett avtal som inte fungerar som man hade tänkt ska hävas. Kanske lever avtalsparten inte upp till dina förväntningar eller så har någon omständighet förändrats sen avtalet ingicks. Men att häva ett avtal utan att ha grund för det kan bli dyrt så se till att reda först reda...

Förhandlingsteknik

Tips för att lyckas med avtalsförhandlingen

För att lyckas med en avtalsförhandling gäller det först och främst att definiera målbilden. Vad vill du uppnå med förhandlingen och hur skulle drömavtalet se ut? Notera dock ordvalet, en lyckad förhandling är enligt mig inte samma sak som att vinna en förhandling. En lyckad förhandling är när båda parter lämnar förhandlingsrummet med en känsla...

Grundläggande juridik vid företagsstart

5 viktigaste avtalen när du startar företag

Genom att göra rätt från början sparar du både tid och pengar. Står du i startgroparna eller har du kanske precis startat företag, då kommer här viktiga tips för hur du skapar en stabil juridisk grund för ditt företag direkt från start. Många ser juridiken som en bromskloss för sitt företagande. De menar att juridiska...

Fakturabedrägeri

Skydda ditt företag mot fakturabedrägeri

Fakturabedrägeri förekommer i stor omfattning och drabbar de flesta företagare någon gång. Det finns en stor rädsla för betalningsanmärkningar vilket gör att många företagare som får en bluffaktura väljer att betala, trots att de inte är betalningsskyldiga. Det är heller inte ovanligt att bluffakturor betalas därför att mottagaren bedömer att det är en enklare och...

Skriva avtal

”Hur skriver jag ett bra avtal?”

“Hur skriver jag ett bra avtal?” – En vanlig fråga jag får från företagare. Hur ett avtal bör skrivas beror givetvis på vilken typ av avtal det gäller. Det finns dock några generella riktlinjer att förhålla sig till och som gäller oavsett vilken typ av avtal du ska skriva.   “KISS-principen” – Keep it short...

Leveransvillkor

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet

Välj rätt leveransvillkor för din verksamhet Leveransvillkoren är den del av köpeavtalet som reglerar hur kostnader och ansvar för transport ska fördelas mellan säljare och köpare. Vem ska stå för transportskadan? Vem ska teckna försäkring? Vems ansvar är det att varorna sitter fast i tullen med felaktig dokumentation? Alla dessa är exempel på vanliga frågor...

Distributör, handelsagent och återförsäljare

Vad skiljer en återförsäljare och en handelsagent och vad ska jag välja?

Att skaffa fler kunder och öka försäljningen är något de flesta av oss företagare ständigt jobbar med. Funderar du på vilken distributionsform som är bäst för ditt företag? Eller vill du, genom ditt företag, sälja produkter vars rättigheter ägs av någon annan? Då är det viktigt att känna till de skillnader och likheter som finns...